Philological and Pedagogical Studies in 21st Century National and International Science

Conference Archives

3rd International Conference 'Philological and Pedagogical Studies in 21st Century National and International Science'

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Kyiv, UA

June 22, 2021 – June 23, 2021

До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти.

 

The conference invites researchers and scholars of General, Germanic and Romance Linguistics, Slavic Languages, Comparative Linguistics, General and Comparative Literary Studies, Intercultural Communication, Translation Studies, Terminology, Text and Discourse Linguistics, Cognitive Linguistics, Language Teaching Methodology, Pedagogy of Higher and Secondary Educational Institutions, Pedagogy of Vocational Education.

View Conference Details

PHILOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STUDIES IN 21ST CENTURY NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENCE

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Kyiv, UA

November 17, 2020 – November 17, 2020

До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти.

 

The conference invites researchers and scholars of General, Germanic and Romance Linguistics, Slavic Languages, Comparative Linguistics, General and Comparative Literary Studies, Intercultural Communication, Translation Studies, Terminology, Text and Discourse Linguistics, Cognitive Linguistics, Language Teaching Methodology, Pedagogy of Higher and Secondary Educational Institutions, Pedagogy of Vocational Education.

View Conference Details

PHILOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STUDIES IN 21ST CENTURY NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENCE

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60 Volodymyrska Street
Kyiv, UA

June 23, 2020 – June 23, 2020

До участі у конференції запрошуються дослідники та вчені з загального, германського, романського мовознавства, слов’янських мов, порівняльного мовознавства, загального та порівняльного літературознавства, міжкультурної комунікації, перекладознавства, термінознавства, текстової та дискурс лінгвістики, когнітивної лінгвістики та концептології, фахівці з методики викладання мов, педагогіки вищої і середньої школи, педагогіки професійної освіти.

 

The conference invites researchers and scholars of General, Germanic and Romance Linguistics, Slavic Languages, Comparative Linguistics, General and Comparative Literary Studies, Intercultural Communication, Translation Studies, Terminology, Text and Discourse Linguistics, Cognitive Linguistics, Language Teaching Methodology, Pedagogy of Higher and Secondary Educational Institutions, Pedagogy of Vocational Education.

View Conference Details